Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis ze setkání s občany v Třešňovce

12. 9. 2011

Zápis ze setkání s občany v Třešňovce

Třešňovka  setkání 24.8.2011.

A) Shromáždění byly předloženy níže uvedené informace

B) Shromáždění proběhlo v přátelské atmosféře, účastnilo se ho minimálně 50 občanů. Do počátku shromáždění bylo získáno 219 petičních podpisů, další byly doplněny během akce.

C) Představitelé OS byli účastníky zmocněni k dalšímu jednání ve smyslu stanov OS.

 

1)  Pozemek sloužil jako zelená plocha a hřiště od 30 let 20. století.

2)  V minulém roce došlo k výměně 4 pozemků v bezprostředním okolí za pozemek Třešňovky a po malém doplatku přešel pozemek do vlastnictví pana Adamce.

3)  Byl nabídnut k prodeji a k zástavbě za cca 9 mil. Kč.

4)  Pozemek má v katastru nemovistostí specifikaci parková plocha, avšak majitel využívá plošné definice územního plánu, který shrnuje celou oblast jako určenou k zástavbě.

5)  Majitel využívá skutečnosti, že územní plán jednotlivé malé plochy detailně neřeší.

6)  OS se snaží udržet pozemek v dosavadní podobě – jako parkovou plochu.

7)  OS v současné době požádalo o  informaci, zda OÚ nedostal žádost o povolení kácení stromů resp. žádost ke stavební řízení, odpověď byla negativní.

8)  Poděkování za dosavadní podporu aktivitám OS, která byla vyjádřena jednak písemně (219 podpisů), emailem (48 zpráv) i ústně.

9)  Vybízíme všechny, kteří nesouhlasí se současným vývojem k návrhům na další možné akce. Existuje emailové spojení, budou web stránky.

 

Praha 24.8.2011

Zapsal Dr.D.Pícha