Jdi na obsah Jdi na menu
 

Dokumenty

Příspěvky

Stanovisko ke sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí

1. 5. 2015

Na základě výše uvedené výzvy, po seznámení se spisem o územním řízení, jehož předmětem je "Bytový dům Na Dílcích" uvádíme následující:

 

(36)Stanovisko ke sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí

1. 5. 2015

Na základě výše uvedené výzvy, po seznámení se spisem o územním řízení, jehož předmětem je "Bytový dům Na Dílcích" uvádíme následující:

 

Seznámení s podklady rozhodnutí

14. 4. 2015

SDĚLENÍ
SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení  zahájeném dne 10.6.2013 na žádost ve věci 

„Bytový dům Na Dílcích" 
Praha 8 - Libeň, při komunikaci Na Dílcích

Originál dokumentu naleznete zde

 

 

Prodloužení lhůty k vydání územního rozhodnutí do 31.12.2014

7. 10. 2014

 Úřad městské části Praha 8, odbor výstavby, prodlužuje do 31.12.2014 lhůtu k provedení  úkonu (k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby) určenou usnesením spis.zn. 079855/2013/0V.Pet, č.j. MCP8 082760/2014 ze dne 1.7.2014 účastníkovi, kterým je:

 Tomáš Adamec, nar. 27.6.1952, Lounky 23, Chodouny, 413 Ol Roudnice nad Labem,kterého zastupuje Ing.arch. David Mareš, nar. 6.5.1971, U křížku 14/1398, 14000 Praha 4-Nusle

 

Povstání 1945 oběti Na Slovance

5. 5. 2014

V přímmém sousedství stavby se nachází hromadný hrob a památník obětem nacistické okupace v letech 1939 – 1945.

Článek z Mladé fronty dnes ze dne 7. května 2012 k události 67. výročí konce druhé světové války.

pomnik-padlych-na-slovance-1939---1945---.jpg

 

Námitky proti oznámení o zahájení územního řízení

30. 4. 2014

Námitky proti oznámení o zahájení územního řízení spis. zn. MCP8 079855/2013/OV.Pet, č. jedn: MCP8 055697/2014 ze dne 15.4.2014

Celý dokument ve formátu MS Word je ke stažení na následující adrese:

http://uloz.to/xGcFviVn/zahajeni-rizeni-namitky-2904-lb-2-docx

 

Informace o vyhlášení územního řízení stavby Na Dílcích

24. 4. 2014

Vážení,

18.4. bylo na vývěsní tabuli Městské části Praha 8 oznámeno zahájení územního řízení týkající se stavby v ulici Na Dílcích. Současně byli dopisem do vlastních rukou vyrozuměni všichni majitelé nemovitostí bezprostředně sousedících se stavebním pozemkem. Kopie informujícího dopisu je vyvěšena na následujících webových stránkách (http://www.praha8.cz/Zahajeni-uzemniho-rizeni-Bytovy-dum-Na-Dilcich-Praha-8-Liben-MCP8-055697-2014.html). Pokud majitelé stávajících nemovitostí budou protestovat proti současnému návrhu, mohou využít následující skutečnosti. Připomínáme, že jakmile bude stavba schválena, není proti dalšímu postupu žádné odvolání. Další podnětné návrhy na obranu proti stavbě jsou vítány...  

 

 

Návrh stavby Na Dílcích XII/2013

24. 12. 2013

Dokument obsahuje fotokopie malé části dokumentace předložené Odboru výstavby MČ Prahy 8 ke schválení v prosinci 2013. Tento návrh je ve stádiu posuzování. Po jeho definitivním odsouhlasení bude vyvěšeno oznámení na úřední desce MČ Praha 8. Započne 15denní lhůta pro podání námitek. Prosíme všechny, kteří mají ke stavbě připomínky, aby je vyjádřili na Odbor výstavby Praha 8 příslušnou platnou formou. Upozorňujeme, že vlastníci sousedících nemovistiostí budou přímými účastníky stavebního řízení, avšak nebudou zřejmě aktivně vyrozuměni - je zapotřebí pozorně sledovat Úřední desku MČ Prahy 8. Námitky proti stavbě mohou podat samozřejmě i ostatní občané žijící Na Slovance.

Odkaz pro stažení kompletní dokumentace: 

http://uloz.to/xfbvR64M/dokumenty-tresnovka-16-12-13-7z

 

Usnesení zastupitelstva hl.m. Prahy

12. 9. 2011

 

Zápis ze setkání s občany v Třešňovce

12. 9. 2011